Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1359
Dátum doručenia: 11.2.2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo kultúry SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 30.4.2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 4.5.2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1405 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1405 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1621 zo dňa 11.3.2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 30.4.2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 4.5.2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us481621 (Uznesenie (1. čítanie)) Us481621 (20 KB)

Rokovanie výborov

30.4.2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
28.4.2015, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
30.4.2015, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
23.4.2015, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

5. 5. 2015, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 6.5.2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

05. 05. 2015 18:59 Vášáryová, Magdaléna Detail návrhu 6 1359 Magdaléna Vášáryová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1359 Magdaléna Vášáryová II (88 KB)
06. 05. 2015 11:29 Abrhan, Pavol Detail návrhu 6 1359 Pavol Abrhan II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1359 Pavol Abrhan II (108 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1705 zo dňa 6. 5. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28.5.2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (10.6.2015), čiastka 39, číslo 126/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.