Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Predkladateľ Abrhan, Pavol
Číslo schôdze 51
Volebné obdobie 6
Dátum podania 06. 05. 2015 11:29


Podpísaní poslanci
 • Abrhan, Pavol
 • Kvasnička, Marián
 • Uhliarik, Ivan
 • Zajac, Pavol
 • Sólymos, László
 • Gibalová, Monika
 • Hrušovský, Pavol
 • Figeľ, Ján
 • Bugár, Béla
 • Mikuš, Jozef
 • Přidal, Alojz
 • Vášáryová, Magdaléna
 • Gál, Gábor
 • Érsek, Árpád
 • Csicsai, Gabriel

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 1359 Pavol Abrhan II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1359 Pavol Abrhan II (108 KB)

Deň v parlamente

<- ->