Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 587
Dátum doručenia: 25.11.2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre sociálne veci, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 593 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 593 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 709 zo dňa 29.11.2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre sociálne veci, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 707 zo dňa 29.11.2011.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us260709 (Uznesenie (1. čítanie)) Us260709 (18 KB)

Rokovanie výborov

30.11.2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
30.11.2011, Výbor NR SR pre sociálne veci
29.11.2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
30.11.2011, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

30. 11. 2011, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 1.12.2011.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 11. 2011 Blahová, Natália Detail návrhu 5 0587 Natália Blahová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0587 Natália Blahová II (82 KB)
01. 12. 2011 15:32 Blanár, Juraj Detail návrhu 5 0587 Juraj Blanár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0587 Juraj Blanár II (158 KB)
01. 12. 2011 14:44 Tomanová, Viera Detail návrhu 5 0587 Viera Tomanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0587 Viera Tomanová II (66 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 732 zo dňa 1. 12. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.