Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1016
Dátum doručenia: 6. 5. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie ihneď..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie ihneď.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1060 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1060 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1461 zo dňa 11. 5. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 1459 zo dňa 10. 5. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us651461 (Uznesenie (1. čítanie)) Us651461 (19 KB)

Rokovanie výborov

11. 5. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
11. 5. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

11. 5. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR dňa 19. 5. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

19. 05. 2022 09:24 Pivková, Alexandra Detail návrhu 8 1016 Alexandra Pivková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1016 Alexandra Pivková II (125 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1467 zo dňa 19. 5. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 2. 6. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (7. 6. 2022), číslo 198/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.