Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Redakcia (NZ postúpil do redakcie)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 945
Dátum doručenia: 1. 4. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 13. 6. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1004 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1004 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1424 zo dňa 4. 5. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 13. 6. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us651424 (Uznesenie (1. čítanie)) Us651424 (19 KB)

Rokovanie výborov

14. 6. 2022, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
9. 6. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

14. 6. 2022, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR dňa 29. 6. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

16. 06. 2022 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 0945 Miloš Svrček (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0945 Miloš Svrček (72 KB)
22. 06. 2022 Fecko, Martin Detail návrhu 8 0945 Martin Fecko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0945 Martin Fecko II (291 KB)
28. 06. 2022 16:25 Halgašová, Jarmila Detail návrhu 8 0945 Jarmila Halgašová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0945 Jarmila Halgašová II (100 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1563 zo dňa 29. 6. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.