Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Halgašová, Jarmila
Číslo schôdze 66
Volebné obdobie 8
Dátum podania 28. 06. 2022 16:25


Podpísaní poslanci
 • Halgašová, Jarmila
 • Kanuščák, Jozef
 • Lehotský, Tomáš
 • Laurenčík, Milan
 • Pleštinská, Zita
 • Baránik, Alojz
 • Mičovský, Ján
 • Zajačik, Vladimír
 • Fecko, Martin
 • Šebová, Zuzana
 • Šefčík, Marek
 • Svrček, Miloš
 • Vons, Peter
 • Lukáč, Jozef

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0945 Jarmila Halgašová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0945 Jarmila Halgašová II (100 KB)

Deň v parlamente

<- ->