Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jany ŽITŇANSKEJ, Petra KREMSKÉHO a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 731
Dátum doručenia: 1. 10. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Kremský, V. Ledecký, M. Svrček, J. Žitňanská)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 19. 11. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 761 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 761 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1021 zo dňa 21. 10. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 19. 11. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us481021 (Uznesenie (1. čítanie)) Us481021 (19 KB)

Rokovanie výborov

22. 11. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
18. 11. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
18. 11. 2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

23. 11. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 25. 11. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

24. 11. 2021 Žitňanská, Jana Detail návrhu 8 0731 Jana Žitňanská II (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) 8 0731 Jana Žitňanská II (97 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1111 zo dňa 25. 11. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 12. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21. 12. 2021), číslo 506/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.