Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Márie ŠOFRANKO a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 510
Dátum doručenia: 16. 4. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (R. Sloboda, M. Šofranko, R. Vašečka)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 14. 6. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 526 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 526 (19 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 723 zo dňa 5. 5. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 14. 6. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us280723 (Uznesenie (1. čítanie)) Us280723 (18 KB)

Rokovanie výborov

10. 6. 2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
10. 6. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
14. 6. 2021, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
10. 6. 2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

14. 6. 2021, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR dňa 22. 6. 2021.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

15. 06. 2021 Ferenčák, Ján Detail návrhu 8 0510 Ján Ferenčák IInewer (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0510 Ján Ferenčák IInewer (124 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 821 zo dňa 22. 6. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 9. 7. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (10. 7. 2021), číslo 273/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.