Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 460
Dátum doručenia: 26. 2. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Benčík, O. Dostál, P. Hajšelová, E. Hudecová, I. Kašper, J. Lukáč, J. Šeliga, M. Vetrák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 30. 4. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 3. 5. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 455 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 455 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 628 zo dňa 17. 3. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 30. 4. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 3. 5. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us250628 (Uznesenie (1. čítanie)) Us250628 (18 KB)

Rokovanie výborov

28. 4. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
29. 4. 2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

29. 5. 2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR dňa 12. 5. 2021.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

11. 05. 2021 17:01 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 0460 Milan Vetrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0460 Milan Vetrák II (74 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 759 zo dňa 12. 5. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25. 5. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (2. 6. 2021), číslo 220/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.