Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 610
Dátum doručenia: 12. 7. 2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 586 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 586 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 730 zo dňa 3. 9. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230730 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230730 (20 KB)

Rokovanie výborov

25. 10. 2013, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
8. 10. 2013, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
20. 10. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
21. 11. 2013, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

25. 11. 2013, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 27. schôdzi NR SR dňa 29. 11. 2013.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 11. 2013 Miškov, Juraj Detail návrhu 6 0610 Juraj Miškov II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0610 Juraj Miškov II (65 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 27. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 931 zo dňa 29. 11. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 12. 12. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21. 12. 2013), čiastka 102, číslo 435/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.