Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 610
Dátum doručenia: 12.7.2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14.10.2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 15.10.2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 586 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 586 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 730 zo dňa 3.9.2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 25.11.2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 26.11.2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230730 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230730 (20 KB)

Rokovanie výborov

25.10.2013, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
8.10.2013, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
20.10.2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
21.11.2013, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

25. 11. 2013, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 27. schôdzi NR SR dňa 29.11.2013.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 11. 2013 Miškov, Juraj Detail návrhu 6 0610 Juraj Miškov II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0610 Juraj Miškov II (65 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 27. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 931 zo dňa 29. 11. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 12.12.2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21.12.2013), čiastka 102, číslo 435/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.