Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Kataríny HATRÁKOVEJ, Petra LIBU a Ľudovíta GOGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1231
Dátum doručenia: 30. 9. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Ľ. Goga, K. Hatráková, P. Liba, M. Svrček)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 28. 11. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1294 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1294 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1763 zo dňa 8. 11. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 8. 12. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10. 12. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US751763 (Uznesenie (1. čítanie)) US751763 (18 KB)

Rokovanie výborov

24. 11. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
24. 11. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
24. 11. 2022, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

29. 11. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR dňa 7. 12. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 11. 2022 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 1231 Miloš Svrček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1231 Miloš Svrček II (73 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1913 zo dňa 7. 12. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Us781913 (Uznesenie (2. a 3. čítanie)) Us781913 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.