Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 488
Dátum doručenia: 31. 3. 2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 512 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 512 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 602 zo dňa 9. 5. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us170602 (Uznesenie (1. čítanie)) Us170602 (19 KB)

Rokovanie výborov

6. 6. 2017, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
6. 6. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

13. 6. 2017, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR dňa 14. 6. 2017.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 688 zo dňa 14. 6. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 26. 6. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (4. 7. 2017), číslo 176/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.