Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1319
Dátum doručenia: 21. 11. 2014
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1322 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1322 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1424 zo dňa 26. 11. 2014.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 1422 zo dňa 25. 11. 2014.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us441424 (Uznesenie (1. čítanie)) Us441424 (23 KB)

Rokovanie výborov

27. 11. 2014, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
27. 12. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR
27. 11. 2014, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

27. 11. 2014, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR dňa 28. 11. 2014.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 11. 2014 16:09 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 1319 Jozef Mihál2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1319 Jozef Mihál2 II (126 KB)
27. 11. 2014 16:09 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 1319 Jozef Mihál3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1319 Jozef Mihál3 II (89 KB)
26. 11. 2014 17:05 Chren, Martin Detail návrhu 6 1319 Martin Chren II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1319 Martin Chren II (90 KB)
27. 11. 2014 16:09 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 1319 Jozef Mihál1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1319 Jozef Mihál1 II (53 KB)
27. 11. 2014 16:29 Beblavý, Miroslav Detail návrhu 6 1319 Miroslav Beblavý II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1319 Miroslav Beblavý II (74 KB)
27. 11. 2014 16:09 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 1319 Jozef Mihál4 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1319 Jozef Mihál4 II (108 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1434 zo dňa 28. 11. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10. 12. 2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19. 12. 2014), čiastka 108, číslo 364/2014.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.