Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany LAŠŠÁKOVEJ, Jána SENKA, Emílie MÜLLEROVEJ a Michala BAGAČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1055
Dátum doručenia: 6. 6. 2014
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Bagačka, J. Laššáková, E. Müllerová, J. Senko)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 4. 9. 2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 8. 9. 2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1057 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1057 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 36. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1226 zo dňa 26. 6. 2014.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 4. 9. 2014.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 8. 9. 2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us361226 (Uznesenie (1. čítanie)) Us361226 (21 KB)

Rokovanie výborov

4. 9. 2014, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
8. 9. 2014, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
2. 9. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

9. 9. 2014, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 37. schôdzi NR SR dňa 12. 9. 2014.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

11. 09. 2014 19:00 Huba, Mikuláš Detail návrhu 6 1055 Mikuláš Huba II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1055 Mikuláš Huba II (86 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 37. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1316 zo dňa 12. 9. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 13. 10. 2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 10. 2014), čiastka 88, číslo 285/2014.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.