Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 473
Dátum doručenia: 19. 8. 2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 487 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 487 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 22. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 583 zo dňa 8. 9. 2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us220583 (Uznesenie (1. čítanie)) Us220583 (13 KB)

Rokovanie výborov

4. 10. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
6. 10. 2011, Výbor NR SR pre sociálne veci
5. 10. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
18. 10. 2011, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
18. 10. 2011,


Rokovanie gestorského výboru

18. 10. 2011, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 24. schôdzi NR SR dňa 21. 10. 2011.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

19. 10. 2011 Raši, Richard Detail návrhu 5 0473 Richard Raši II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0473 Richard Raši II (94 KB)
19. 10. 2011 Chaban, Ivan Detail návrhu 5 0473 Ivan Chaban II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0473 Ivan Chaban II (106 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 24. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 682 zo dňa 21. 10. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 7. 11. 2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (12. 11. 2011), čiastka 123, číslo 390/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.