Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1182
Dátum doručenia: 26. 8. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Vetrák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1230 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1230 (19 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1822 zo dňa 8. 11. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 8. 12. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10. 12. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US751822 (Uznesenie (1. čítanie)) US751822 (18 KB)

Rokovanie výborov

24. 11. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
28. 11. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
29. 11. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

29. 11. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR dňa 22. 12. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 12. 2022 17:24 Hajšelová, Petra Detail návrhu 8 1182 Petra Hajšelová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1182 Petra Hajšelová II (60 KB)
21. 12. 2022 16:26 Viskupič, Marián Detail návrhu 8 1182 Milan Kuriak II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1182 Milan Kuriak II (115 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1947 zo dňa 22. 12. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28. 12. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (10. 1. 2023), číslo 9/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.