Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Zuzany ŠEBOVEJ, Márie ŠOFRANKO a Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľka Zuzana Šebová vzala listom z 29. septembra 2021 späť svoj podpis k návrhu tohto zákona.) (Navrhovateľka Mária Šofranko vzala listom z 1. decembra 2021 späť svoj podpis k návrhu tohto zákona.)

Novela zákona, parlamentná tlač 658
Dátum doručenia: 31. 8. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Bittó Cigániková, Z. Šebová, M. Šofranko, J. Žitňanská)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 688 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 688 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 911 zo dňa 21. 9. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us400911 (Uznesenie (1. čítanie)) Us400911 (19 KB)

Rokovanie výborov

19. 10. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
13. 10. 2021, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
18. 10. 2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

19. 10. 2021, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 10. 12. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

09. 12. 2021 Žitňanská, Jana Detail návrhu 8 0658 Žitňanská Jana II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0658 Žitňanská Jana II (139 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1180 zo dňa 10. 12. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 22. 12. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (8. 1. 2022), číslo 2/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.