Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra POLLÁKA, Vladimíry MARCINKOVEJ, Ondreja DOSTÁLA a Romana FOLTINA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľom tohto návrhu zákona bol aj Ján Herák, ktorému mandát poslanca NR SR zanikol 21. júna 2021.)

Novela zákona, parlamentná tlač 507
Dátum doručenia: 16. 4. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (O. Dostál, R. Foltin, V. Marcinková, P. Pollák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 14. 6. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 523 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 523 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 721 zo dňa 5. 5. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 14. 6. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us280721 (Uznesenie (1. čítanie)) Us280721 (18 KB)

Rokovanie výborov

14. 6. 2021, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
10. 6. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
15. 6. 2021, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

15. 6. 2021, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR dňa 2. 7. 2021.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 06. 2021 Dostál, Ondrej Detail návrhu 8 0507 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0507 Ondrej Dostál II (173 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 874 zo dňa 2. 7. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 21. 7. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (24. 7. 2021), číslo 297/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.