Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 354
Dátum doručenia: 17.12.2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 12.3.2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 15.3.2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 356 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 356 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 596 zo dňa 5.2.2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 12.3.2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 15.3.2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230596 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230596 (18 KB)

Rokovanie výborov

16.3.2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
16.3.2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

16. 3. 2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR dňa 18.3.2021.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 643 zo dňa 18. 3. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 31.3.2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9.4.2021), číslo 124/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.