Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Ústavný zákon, parlamentná tlač 357
Dátum doručenia: 7. 12. 2020
Navrhovateľ: vláda (podpredseda vlády SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie ihneď..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie ihneď.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 350 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 350 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 507 zo dňa 9. 12. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 505 zo dňa 9. 12. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us180507 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180507 (19 KB)

Rokovanie výborov

9. 12. 2020, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
10. 12. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
9. 12. 2020, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

10. 12. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR dňa 28. 12. 2020.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

09. 12. 2020 Šutaj Eštok, Matúš Detail návrhu 8 0357 Matúš Šutaj Eštok II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0357 Matúš Šutaj Eštok II (84 KB)
09. 12. 2020 Susko, Boris Detail návrhu 8 0357 Boris Susko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0357 Boris Susko II (91 KB)
10. 12. 2020 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 0357 Miloš Svrček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0357 Miloš Svrček II (72 KB)
10. 12. 2020 Marcinčin, Radovan Detail návrhu 8 0357 Radovan Marcinčin II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0357 Radovan Marcinčin II (71 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 516 zo dňa 28. 12. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28. 12. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29. 12. 2020), číslo 414/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.