Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1129
Dátum doručenia: 28.9.2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 23.11.2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 26.11.2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1180 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1180 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1428 zo dňa 23.10.2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 23.11.2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 26.11.2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us351428 (Uznesenie (1. čítanie)) Us351428 (22 KB)

Rokovanie výborov

20.11.2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
22.11.2018, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
20.11.2018, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

26. 11. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR dňa 4.12.2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

28. 11. 2018 Kiššová, Jana Detail návrhu 7 1129 Jana Kiššová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1129 Jana Kiššová II (88 KB)
29. 11. 2018 10:59 Štarchoň, Peter Detail návrhu 7 1129 Peter Štarchoň II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1129 Peter Štarchoň II (85 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1522 zo dňa 4. 12. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 12.12.2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20.12.2018), číslo 368/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.