Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Kiššová, Jana
Číslo schôdze 38
Volebné obdobie 7
Dátum podania 28. 11. 2018

Ďalší predkladatelia
 • Jurzyca, Eugen
 • Rajtár, Jozef

Podpísaní poslanci
 • Baránik, Alojz
 • Blahová, Natália
 • Dostál, Ondrej
 • Jurzyca, Eugen
 • Kiššová, Jana
 • Osuský, Peter
 • Gröhling, Branislav
 • Galek, Karol
 • Galko, Ľubomír
 • Laurenčík, Milan
 • Pavelka, Radoslav
 • Zimenová, Zuzana
 • Kaščáková, Renáta
 • Klus, Martin
 • Ivan, Miroslav
 • Zemanová, Anna
 • Heger, Eduard
 • Kollár, Boris
 • Krajniak, Milan
 • Štarchoň, Peter

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1129 Jana Kiššová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1129 Jana Kiššová II (88 KB)

Deň v parlamente

<- ->