Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Štarchoň, Peter
Číslo schôdze 38
Volebné obdobie 7
Dátum podania 29. 11. 2018 10:59


Podpísaní poslanci
 • Simon, Zsolt
 • Štarchoň, Peter
 • Pčolinský, Peter
 • Šebová, Zuzana
 • Suchánek, Alan
 • Sopko, Miroslav
 • Rajtár, Jozef
 • Kollár, Boris
 • Holúbek, Rastislav
 • Krištúfková, Petra
 • Gaborčáková, Soňa
 • Heger, Eduard
 • Marosz, Ján
 • Grendel, Gábor
 • Goga, Ľudovít
 • Mihál, Jozef
 • Beblavý, Miroslav

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1129 Peter Štarchoň II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1129 Peter Štarchoň II (85 KB)

Deň v parlamente

<- ->