Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1353
Dátum doručenia: 8. 1. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 6. 3. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 9. 3. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1369 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1369 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1609 zo dňa 12. 2. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 6. 3. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 9. 3. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us461609 (Uznesenie (1. čítanie)) Us461609 (23 KB)

Rokovanie výborov

26. 2. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 3. 2015, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

11. 3. 2015, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR dňa 17. 3. 2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

13. 03. 2015 12:01 Jasaň, Viliam Detail návrhu 6 1353 Viliam Jasaň II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1353 Viliam Jasaň II (118 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1638 zo dňa 17. 3. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 2. 4. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (16. 4. 2015), čiastka 25, číslo 77/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.