Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 325 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 200)
Dátum doručenia: 19. 11. 2012
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Kondrót)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 27. 11. 2012..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 27. 11. 2012.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 299 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 299 (12 KB)

Rokovanie výborov

20. 11. 2012, Ústavnoprávny výbor NR SR
27. 11. 2012, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

27. 11. 2012, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR dňa 27. 11. 2012.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 341 zo dňa 27. 11. 2012

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 29. 11. 2012 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (30. 11. 2012), čiastka 92, číslo 371/2012.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.