Parlamentná tlač 108 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 108
Typ Iný typ
Dátum doručenia 20. 5. 2016
Názov Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2015
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (10 KB)
Návrh uznesenia (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia (13 KB)
Návrh štátneho záverečného účtu (Iný typ dokumentu) Návrh štátneho záverečného účtu (322 KB)
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2015 (38 KB)
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2015 (200 KB)
Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2015 (39 KB)
Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2015 (243 KB)
Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2015 (33 KB)
Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2015 (188 KB)
Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2015 – záväzné ukazovatele (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2015 – záväzné ukazovatele (16 KB)
Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2015 – záväzné ukazovatele (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2015 – záväzné ukazovatele (138 KB)
Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2015 (112 KB)
Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2015 (353 KB)
Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2015 (36 KB)
Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2015 (211 KB)
Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2015 (70 KB)
Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2015 (355 KB)
Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2015 (53 KB)
Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2015 (462 KB)
Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2015 (47 KB)
Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2015 (429 KB)
Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2015 (35 KB)
Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2015 (185 KB)
Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2015 (94 KB)
Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2015 (379 KB)
Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2015 (90 KB)
Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2015 (691 KB)
Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2015 (43 KB)
Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2015 (251 KB)
Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2015 (44 KB)
Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2015 (254 KB)
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2015 (51 KB)
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2015 (298 KB)
Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR (24 KB)
Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR (216 KB)
Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR (18 KB)
Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR (175 KB)
Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2015  (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2015 (37 KB)
Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2015  (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2015 (266 KB)
Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2014 a 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2014 a 2015 (37 KB)
Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2014 a 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2014 a 2015 (197 KB)
Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2015 (17 KB)
Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2015 (159 KB)
Tabuľka č. 21 - Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 21 - Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2015 (14 KB)
Tabuľka č. 21 - Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 21 - Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2015 (133 KB)
Tabuľky č. 22, 24, 25 a 26 (Iný typ dokumentu) Tabuľky č. 22, 24, 25 a 26 (33 KB)
Tabuľky č. 22, 24, 25 a 26 (Iný typ dokumentu) Tabuľky č. 22, 24, 25 a 26 (303 KB)
Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2015 (42 KB)
Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2015 (290 KB)
Tabuľka č. 27 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 27 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2015 (39 KB)
Tabuľka č. 27 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 27 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2015 (339 KB)
Tabuľka č. 28 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 28 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2015 (46 KB)
Tabuľka č. 28 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 28 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2015 (338 KB)
Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2015 (44 KB)
Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2015 (274 KB)
Tabuľka č. 30 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 30 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2015 (34 KB)
Tabuľka č. 30 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 30 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2015 (133 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.