Medziparlamentná konferencia o stabilite, hospodárskej koordinácii a riadení v EÚ Vytlačiť stránku / Print page

   
Dátum: 16. 10. 2016 - 18. 10. 2016 
Miesto konania: budova Zimnej jazdiarne v areáli Bratislavského hradu 
 

Všetky fotky (FLICKR)
Medziparlamentná konferencia o stabilite, hospodárskej koordinácii a riadení v EÚ vytvára rámec pre diskusiu a výmenu informácií a osvedčených postupov pri praktickej aplikácii jednotlivých ustanovení Zmluvy o stabilite, hospodárskej koordinácii a riadení v Hospodárskej a menovej únii (tzv. fiškálny kompakt) s cieľom posilniť spoluprácu medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom. Účelom je tak prispieť k posilňovaniu demokratickej legitimity a zodpovednosti v oblasti hospodárskeho riadenia a rozpočtovej politiky EÚ, najmä v Hospodárskej a menovej únii, s prihliadnutím na sociálny rozmer či prepájanie solidarity a dohľadu, ktoré budú bez ujmy v kompetenciách parlamentov EÚ.
Táto konferencia, počnúc rokom 2013, nahradila stretnutia predsedov príslušných parlamentných výborov organizovaných národným zákonodarným zborom v rámci parlamentnej dimenzie predsedníctva toho-ktorého členského štátu v Rade EÚ. Stretnutia sa konajú minimálne dvakrát ročne v koordinácii s výročným cyklom koordinácie hospodárskych a fiškálnych politík EÚ (tzv. európsky semester).
V prvom polroku každého kalendárneho roka sa konferencia koná v Bruseli v rámci tzv. Európskeho parlamentného týždňa a túto spoluorganizuje a spolu-vedie predsedajúci národný parlament a Európsky parlament. V druhom polroku sa koná v členskom štáte, ktorý vykonáva predsedníctvo v Rade EÚ a predsedá mu predsednícky parlament.
Konferenciu tvoria delegácie príslušných výborov národných parlamentov členských štátov EÚ a Európskeho parlamentu. Zloženie a veľkosť delegácie je stanovená každým parlamentom. Ako pozorovatelia môžu byť prizvaní dvaja zástupcovia parlamentu každého z kandidátskych štátov, a po konzultáciách v rámci predsedníckeho Tria, ako špeciálni hostia aj zástupcovia iných parlamentov, či inštitúcií EÚ.Drahí kolegovia,

v nadväznosti na konanie Medziparlamentnej konferencie o stabilite, hospodárskej koordinácii a riadení v EÚ, ktorá sa bude konať v Bratislave, v dňoch 16. – 18. októbra 2016, nájdete nižšie návrh programu rokovania (SK).
Anotácie k jednotlivým témam budú k dispozícii začiatkom októbra. Všetky dokumenty vzťahujúce sa k podujatiu budú rovnako k dispozícii na webovej stránke parlamentnej dimenzie slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

 
 

Deň v parlamente

<- ->