Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 967
Dátum doručenia: 25.4.2014
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 20.6.2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 23.6.2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 980 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 980 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1138 zo dňa 14.5.2014.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 20.6.2014.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 23.6.2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us351138 (Uznesenie (1. čítanie)) Us351138 (21 KB)

Rokovanie výborov

24.6.2014, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
20.6.2014, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

23. 6. 2014, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 36. schôdzi NR SR dňa 3.7.2014.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 36. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1259 zo dňa 3. 7. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18.7.2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (30.7.2014), čiastka 70, číslo 214/2014.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.