Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 967
Dátum doručenia: 25. 4. 2014
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 20. 6. 2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 23. 6. 2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 980 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 980 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1138 zo dňa 14. 5. 2014.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 20. 6. 2014.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 23. 6. 2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us351138 (Uznesenie (1. čítanie)) Us351138 (21 KB)

Rokovanie výborov

24. 6. 2014, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
20. 6. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

23. 6. 2014, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 36. schôdzi NR SR dňa 3. 7. 2014.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 36. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1259 zo dňa 3. 7. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 7. 2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (30. 7. 2014), čiastka 70, číslo 214/2014.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.