Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1727
Dátum doručenia: 28. 8. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 9. 11. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 11. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1726 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1726 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1969 zo dňa 25. 9. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 11. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 11. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us541969 (Uznesenie (1. čítanie)) Us541969 (21 KB)

Rokovanie výborov

4. 11. 2015, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
4. 11. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

10. 11. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR dňa 13. 11. 2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

12. 11. 2015 18:14 Jurinová, Erika Detail návrhu 6 1727 Erika Jurinová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1727 Erika Jurinová II (136 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2114 zo dňa 13. 11. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 26. 11. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (3. 12. 2015), čiastka 94, číslo 340/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.