Detaily medzinárodnej zmluvy Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rámcovou zmluvou medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom

Medzinárodná zmluva, parlamentná tlač 29
Dátum doručenia: 23.7.2010
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre európske záležitosti s lehotou na prerokovanie 5.8.2010..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 5.8.2010.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 19 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 19 (11 KB)

Rokovanie výborov

3.8.2010, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
4.8.2010, Výbor NR SR pre európske záležitosti


Rokovanie gestorského výboru

4. 8. 2010, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 4. schôdzi NR SR dňa 11.8.2010.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 4. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 39 zo dňa 11. 8. 2010

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Us040039 (Uznesenie (2. a 3. čítanie)) Us040039 (11 KB)

Redakcia


Priložené dokumenty:


Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.