Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: II. čítanie (Navrhovateľ požiadal o vypustenie z programu 12. schôdze NR SR)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava PROCHÁZKU, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Pavla ABRHANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 159
Dátum doručenia: 27. 10. 2010
Navrhovateľ: poslanci NR SR (R. Procházka, P. Hrušovský, P. Abrhan)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 27. 1. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 31. 1. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 148 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 148 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 258 zo dňa 15. 12. 2010.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 27. 1. 2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 31. 1. 2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us090258 (Uznesenie (1. čítanie)) Us090258 (15 KB)

Rokovanie výborov

20. 1. 2011, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
26. 1. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
25. 1. 2011, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
27. 1. 2011, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

1. 2. 2011, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

09. 02. 2011 Procházka, Radoslav Detail návrhu 5 0159 Radoslav Procházka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0159 Radoslav Procházka II (134 KB)


Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.