Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.

Novela zákona, parlamentná tlač 840
Dátum doručenia: 20. 8. 2004
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 13. 10. 2004..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2004.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 855 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 855 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1144 zo dňa 7. 9. 2004.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 13. 10. 2004.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2004.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1144 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1144 (12 KB)

Rokovanie výborov

5. 10. 2004, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
6. 10. 2004, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
5. 10. 2004, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

18. 10. 2004, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR dňa 26. 10. 2004.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1306 zo dňa 26. 10. 2004

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 24. 11. 2004 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (1. 12. 2004), čiastka 269/2004, číslo 632/2004.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.