Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: II. čítanie (NZ postúpil do II. čítania)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1178
Dátum doručenia: 26. 8. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Andrejuvová, M. Vetrák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1226 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1226 (19 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1710 zo dňa 6. 10. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 5. 11. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 7. 11. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US721710 (Uznesenie (1. čítanie)) US721710 (18 KB)

Rokovanie výborov

18. 10. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
17. 10. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
14. 11. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

18. 10. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1710 zo dňa 6. 10. 2022

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

20. 10. 2022 Andrejuvová, Anna Detail návrhu 8 1178 Anna Andrejuvová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1178 Anna Andrejuvová II (62 KB)
30. 11. 2022 Andrejuvová, Anna Detail návrhu 8 1178 Anna Andrejuvová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1178 Anna Andrejuvová II (123 KB)
26. 01. 2023 Andrejuvová, Anna Detail návrhu 8 1178 Anna Andrejuvová II 2 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1178 Anna Andrejuvová II 2 (61 KB)


Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.