Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 469
Dátum doručenia: 23.3.2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo kultúry SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 11.6.2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 14.6.2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 479 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 479 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 712 zo dňa 4.5.2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 11.6.2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 14.6.2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us280712 (Uznesenie (1. čítanie)) Us280712 (18 KB)

Rokovanie výborov

10.6.2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
15.6.2021, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

15. 6. 2021, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR dňa 18.6.2021.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 807 zo dňa 18. 6. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 1.7.2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (8.7.2021), číslo 262/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.