Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 326
Dátum doručenia: 5. 11. 2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 1. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 322 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 322 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 463 zo dňa 26. 11. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 1. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us180463 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180463 (19 KB)

Rokovanie výborov

21. 1. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
22. 1. 2021, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

22. 1. 2021, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 4. 2. 2021.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 581 zo dňa 4. 2. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 16. 2. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (18. 2. 2021), číslo 73/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.