Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z.

Novela zákona, parlamentná tlač 327
Dátum doručenia: 4. 11. 2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 22. 1. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 323 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 323 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 454 zo dňa 26. 11. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 22. 1. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us180454 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180454 (19 KB)

Rokovanie výborov

26. 1. 2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
25. 1. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
21. 1. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
25. 1. 2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

26. 1. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 26. 1. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

26. 01. 2021 15:28 Kazda, Radovan Detail návrhu 8 0327 Radovan Kazda II new (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0327 Radovan Kazda II new (115 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 532 zo dňa 26. 1. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 2. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (16. 2. 2021), číslo 67/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.