Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 266
Dátum doručenia: 1.10.2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 20.11.2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 23.11.2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 258 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 258 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 408 zo dňa 5.11.2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 20.11.2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 23.11.2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us160408 (Uznesenie (1. čítanie)) Us160408 (17 KB)

Rokovanie výborov

19.11.2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
13.11.2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
19.11.2020, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

24. 11. 2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR dňa 27.11.2020.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

24. 11. 2020 Marcinčin, Radovan Detail návrhu 8 0266 Radovan Marcinčin II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0266 Radovan Marcinčin II (63 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 468 zo dňa 27. 11. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4.12.2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11.12.2020), číslo 360/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.