Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 258
Dátum doručenia: 23.9.2016
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 18.11.2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 21.11.2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 261 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 261 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 270 zo dňa 19.10.2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 18.11.2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 21.11.2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us100270 (Uznesenie (1. čítanie)) Us100270 (19 KB)

Rokovanie výborov

15.11.2016, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
10.11.2016, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
16.11.2016, Ústavnoprávny výbor NR SR
18.11.2016, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

21. 11. 2016, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR dňa 23.11.2016.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 334 zo dňa 23. 11. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8.12.2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19.12.2016), číslo 341/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.