Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 561
Dátum doručenia: 11. 11. 2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2012..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2012.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 573 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 573 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 726 zo dňa 30. 11. 2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2012.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2012.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us260726 (Uznesenie (1. čítanie)) Us260726 (13 KB)

Rokovanie výborov

24. 1. 2012, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
19. 1. 2012, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
24. 1. 2012, Ústavnoprávny výbor NR SR
26. 1. 2012, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
26. 1. 2012, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

31. 1. 2012, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR dňa 1. 2. 2012.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

01. 02. 2012 09:51 Golian, Ján Detail návrhu 5 0561 Ján Golian II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0561 Ján Golian II (239 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 781 zo dňa 1. 2. 2012

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17. 2. 2012 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (24. 2. 2012), čiastka 20, číslo 69/2012.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.