Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 109
Dátum doručenia: 24. 9. 2010
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2010..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2010.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 88 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 88 (11 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 7. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 109 zo dňa 14. 10. 2010.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2010.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2010.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us070109 (Uznesenie (1. čítanie)) Us070109 (14 KB)

Rokovanie výborov

15. 11. 2010, Ústavnoprávny výbor NR SR
18. 11. 2010, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
18. 11. 2010, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

29. 11. 2010, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR dňa 2. 12. 2010.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 11. 2010 Tomanová, Viera Detail návrhu 5 0109 Viera Tomanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0109 Viera Tomanová II (109 KB)
01. 12. 2010 16:12 Ondruš, Branislav Detail návrhu 5 0109 Branislav Ondruš II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0109 Branislav Ondruš II (87 KB)
01. 12. 2010 16:12 Ondruš, Branislav Detail návrhu 5 0109 Branislav Ondruš2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0109 Branislav Ondruš2 II (81 KB)
01. 12. 2010 16:50 Horváth, Zoltán Detail návrhu 5 0109 Zoltán Horváth II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0109 Zoltán Horváth II (73 KB)
03. 12. 2010 Brocka, Július Detail návrhu 5 0109 Július Brocka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0109 Július Brocka II (83 KB)
03. 12. 2010 Blahová, Natália Detail návrhu 5 0109 Natália Blahová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0109 Natália Blahová II (265 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 188 zo dňa 2. 12. 2010

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 21. 12. 2010 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (30. 12. 2010), čiastka 197/2010, číslo 543/2010.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.