Parlamentná tlač 848 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 848
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 14. 1. 2022
Názov Vládny návrh zákona o zriadení Mestského súdu Bratislava a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (10 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (24 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (145 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (34 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (19 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (40 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (31 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (29 KB)
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Iný typ dokumentu) Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (16 KB)
Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia - Úplné znenie (74 KB)
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom - Úplné znenie (98 KB)
Zákon o prokuratúre - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o prokuratúre - Úplné znenie (112 KB)
Zákon Civilný sporový poriadok - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon Civilný sporový poriadok - Úplné znenie (199 KB)
Zákon o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii - Úplné znenie (95 KB)
Zákon Civilný mimosporový poriadok - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon Civilný mimosporový poriadok - Úplné znenie (160 KB)
Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie (90 KB)
Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie (149 KB)
Zákon Trestný poriadok - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon Trestný poriadok - Úplné znenie (387 KB)
Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov - Úplné znenie (68 KB)
Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie (172 KB)
Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii - Úplné znenie (93 KB)
Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie (134 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.