Parlamentná tlač 497 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 497
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 15.4.2021
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (17 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (73 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (97 KB)
Návrh vyhlášky o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii na obranu štátu, základných požiadavkách na tieto určené výrobky, lehotách a postupoch posudzovania zhody, iných podrobnostiach o posudzovaní zhody a o náležitostiach výstupných dokumentov  (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii na obranu štátu, základných požiadavkách na tieto určené výrobky, lehotách a postupoch posudzovania zhody, iných podrobnostiach o posudzovaní zhody a o náležitostiach výstupných dokumentov (25 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ (72 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ (67 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/28/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/28/EÚ (73 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EÚ (76 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ (66 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ (70 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ (70 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ (73 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ (71 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ (72 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady2014/53/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady2014/53/EÚ (72 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ (62 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/90/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/90/EÚ (60 KB)
Informatívne konsolidované znenie - Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie - Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (84 KB)
Informatívne konsolidované znenie - Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie - Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (78 KB)
Informatívne konsolidované znenie - Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie - Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (193 KB)
Informatívne konsolidované znenie - Zákon o technickej normalizácii (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie - Zákon o technickej normalizácii (123 KB)
Informatívne konsolidované znenie - Zákon o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie - Zákon o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (111 KB)
Informatívne konsolidované znenie - Zákon o správnych poplatkoch (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie - Zákon o správnych poplatkoch (382 KB)
Informatívne konsolidované znenie - Zákon o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie - Zákon o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení (89 KB)
Informatívne konsolidované znenie - Zákon o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie - Zákon o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) (63 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.