Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Fecko, Martin
Číslo schôdze 66
Volebné obdobie 8
Dátum podania 22. 06. 2022


Podpísaní poslanci
 • Fecko, Martin
 • Zajačik, Vladimír
 • Karahuta, Jaroslav
 • Andrejuvová, Anna
 • Grendel, Gábor
 • Pollák, Peter
 • Szőllős, Ján
 • Potocký, Milan
 • Nemec, Richard
 • Drábiková, Lucia
 • Drdul, Dominik
 • Mihalik, Marcel
 • Šefčík, Marek
 • Ňarjaš, Erik
 • Liba, Peter
 • Kerekréti, Ján
 • Šofranko, Mária

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0945 Martin Fecko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0945 Martin Fecko II (291 KB)

Deň v parlamente

<- ->