Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Mihál, Jozef
Číslo schôdze 44
Volebné obdobie 6
Dátum podania 27. 11. 2014 16:09


Podpísaní poslanci

    Hlasovanie o návrhu -


    Dokumenty

    6 1319 Jozef Mihál4 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1319 Jozef Mihál4 II (108 KB)

    Deň v parlamente

    <- ->