Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Tomanová, Viera
Číslo schôdze 16
Volebné obdobie 6
Dátum podania 19. 03. 2013 18:40

Ďalší predkladatelia
 • Šedivcová, Viera

Podpísaní poslanci
 • Halúz, Milan
 • Panáček, Milan
 • Holeva, Viliam
 • Grečková, Lea
 • Náhlik, Peter
 • Kamenický, Ladislav
 • Hambálek, Augustín
 • Goga, Pavol
 • Mojš, Milan
 • Čepák, Rastislav
 • Košútová, Magda
 • Rošková, Ľubica
 • Šedivcová, Viera
 • Daniš, Zoltán
 • Kéry, Marián
 • Tomanová, Viera

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0362 Viera Tomanová1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Viera Tomanová1 II (148 KB)

Deň v parlamente

<- ->