Maastrichtská zmluva Vytlačiť stránku / Print page

Podpísaná: 7. februára 1992

Účinná: 1. novembra 1993

Zmluva o Európskej únii alebo Maastrichtská zmluva dala základ vzniku Európskej únii. Podpísalo ju dvanásť členských štátov. Súčasťou zmluvy je 17 Protokolov a 33 Deklarácií. Zmluva tvorí jednotný právny rámec pre tri Európske spoločenstvá. Maastrichtská zmluva pozmenila Zmluvy o Európskych spoločenstvách a vytvorila predpoklady pre politickú jednotu medzi jednotlivými členskými štátmi. Maastrichtská zmluva zaviedla trojpilierové členenie Európskej únie. Všetky tri Európske spoločenstvá a európsky inštitucionálny systém tvoria prvý pilier. V ňom môžu jednotlivé členské krajiny prostredníctvom inštitúcií Spoločenstva uplatňovať vlastnú suverenitu v oblastiach zahrnutých v zmluvách. Aktivity spoločenstva musia rešpektovať princíp proporcionality a v oblastiach, ktoré nespadajú do výhradných kompetencií Spoločenstva (princíp subsidiarity). Druhý pilier zahŕňa spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Úlohou únie je definovať a implementovať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Členské štáty musia podporovať túto politiku aktívne a bezvýhradne v duchu lojality a vzájomnej solidarity. Politika v tejto oblasti sa realizuje na medzivládnej úrovni prostredníctvom Rady Európskej únie. Tretí pilier sa dotýka spolupráce v oblasti justície a vnútorných vecí., ktorej cieľom je boj s medzinárodným terorizmom a kriminalitou, boj proti korupcii, obchodu s drogami, zbraňami a harmonizácia trestnoprávnych predpisov. Členské štáty v danej oblasti spolupracujú na medzivládnej úrovni. Snahou únie je určiť spoločný postup v uvedených rezortoch, s cieľom zabezpečiť pre občanov vysoký stupeň bezpečnosti, v prostredí slobody, istoty a spravodlivosti.

Zmluva obsahuje články venujúce sa hospodárskej a menovej únii zahrňujúcej aj spoločnú menu, občianstvu únie a práv občanov, posilnenia postavenia Európskeho parlamentu a postaveniu EÚ vo svete.

  Maastrichtská zmluva  (2 095 KB)

Deň v parlamente

<- ->