Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 702
Dátum doručenia: 1. 10. 2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo kultúry SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 19. 11. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 732 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 732 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1002 zo dňa 20. 10. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 19. 11. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us481002 (Uznesenie (1. čítanie)) Us481002 (18 KB)

Rokovanie výborov

18. 11. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
23. 11. 2021, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

23. 11. 2021, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 24. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1104 zo dňa 24. 11. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 12. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21. 12. 2021), číslo 505/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.