Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja KRÚPU, Vladimíry MARCINKOVEJ, Ondreja DOSTÁLA a Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 505
Dátum doručenia: 15.4.2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (O. Dostál, J. Krúpa, P. Osuský, V. Marcinková)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 11.6.2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 14.6.2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 521 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 521 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 720 zo dňa 5.5.2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 11.6.2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 14.6.2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us280720 (Uznesenie (1. čítanie)) Us280720 (18 KB)

Rokovanie výborov

10.6.2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
10.6.2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
8.6.2021, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
9.6.2021, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

14. 6. 2021, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR dňa 22.6.2021.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 817 zo dňa 22. 6. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 1.7.2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9.7.2021), číslo 265/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.