Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 440
Dátum doručenia: 26. 2. 2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 30. 4. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 3. 5. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 434 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 434 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 639 zo dňa 18. 3. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 30. 4. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 3. 5. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us250639 (Uznesenie (1. čítanie)) Us250639 (18 KB)

Rokovanie výborov

20. 4. 2021, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
28. 4. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
29. 4. 2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

4. 5. 2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR dňa 16. 2. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

28. 10. 2021 Grendel, Gábor Detail návrhu 8 0440 Gábor Grendel II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0440 Gábor Grendel II (112 KB)
28. 10. 2021 Grendel, Gábor Detail návrhu 8 0440-spatvzatie_podpisov (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) 8 0440-spatvzatie_podpisov (44 KB)
16. 02. 2022 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 0440 Milan Vetrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0440 Milan Vetrák II (112 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1271 zo dňa 16. 2. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 3. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (16. 3. 2022), číslo 72/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.