Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána PODMANICKÉHO, Martina GLVÁČA a Ľubomíra PETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 780
Dátum doručenia: 10. 11. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Glváč, Ľ. Petrák, J. Podmanický)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 804 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 804 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 967 zo dňa 12. 12. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230967 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230967 (21 KB)

Rokovanie výborov

29. 1. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
25. 1. 2018, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
23. 1. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
29. 1. 2018, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

30. 1. 2018, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 14. 2. 2018.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

13. 02. 2018 12:04 Baláž, Radovan Detail návrhu 7 0780 Radovan Baláž II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0780 Radovan Baláž II (203 KB)
08. 02. 2018 11:13 Beblavý, Miroslav Detail návrhu 7 0780 Miroslav Beblavý II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0780 Miroslav Beblavý II (20 KB)
13. 02. 2018 12:04 Baláž, Radovan Detail návrhu 7 0780 Radovan Baláž1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0780 Radovan Baláž1 II (134 KB)
13. 02. 2018 12:04 Baláž, Radovan Detail návrhu 7 0780 Radovan Baláž2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0780 Radovan Baláž2 II (78 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1066 zo dňa 14. 2. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 22. 2. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (8. 3. 2018), číslo 63/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.